De ontwikkeling van e-learningmodules is gebaseerd op de volgende zes uitgangspunten:

Vanuit leerdoelen

Een e-learningmodule start met een ‘probleemanalyse’. Wanneer de leervraag helder is, is het mijn kracht leerinterventies te bepalen aan de hand van twee vragen;
v Wat zijn leerdoelen op kennis, inzichts- en toepassingsniveau?
v Hoe zijn deze leerdoelen te realiseren met het grootste effect?
Het antwoord op deze twee vragen zal niet altijd de ontwikkeling van een e-learningmodule betekenen. Het kan zijn dat ik een advies uitbreng waarin ik andere oplossingen voorstel Of een bleaned learning traject.

Ontwikkeling vanuit didactisch oogpunt

Het ontwikkelen van een animatie of game kost veel tijd en geld. Dat doe je dus niet alleen maar voor de ‘leuk’. De visualisatie van een animatie, in combinatie met een voice-over, is een sterk leermiddel waardoor kennis goed beklijft. Maar mijns inziens heeft een animatie vooral toegevoegde waarde wanneer er een ingewikkeld proces moet worden uitgelegd of bij een situatie die je in werkelijkheid niet kan of wil creëren. Denk aan de werking van een bedrijfsnoodplan bij een brand of een productielijn die vastloopt. Een game heeft mijn inziens vooral toegevoegde waarde wanneer het gaat om het reflecteren op gemaakte keuzes met oorzaak-gevolg-relaties. Zodat je tijdens de game kan bijsturen en het effect van de bijsturing kan zien.

Met drie vaste elementen

Vanuit theorieën uit train-the-trainer programma’s, Training Within Industry (TWI) en Expliciete Directe Instructie (EDI) ben ik ervan overtuigd dat de inhoud van ieder e-learningmodule moet bestaan uit:
v een duidelijke omschrijvingen van het doel;
v theorie uitleg met een duidelijke vertaalslag naar het eigen werk;
v tussendoor toetsing met feedback en verdieping.

Samenwerken met een inhoudelijke expert

Een e-learningmodule gaat om klantspecifieke kennis. Dit zijn geen standaard modules. Ik werk daarom altijd in co-creatie met mijn klant, bij voorkeur met een interne Subject Matter Expertise, ook wel SME genoemd. De SME heeft een focus op de correctie inhoud voor de juiste doelgroepen. Ik kan gespecialiseerd in de didactische kant van de module.

Op het systeem van de klant

De e-learningmodules draaien op het eigen systeem van klanten. Hierdoor kunnen zij rechtstreeks gekoppeld worden aan een eigen Learning Management Systeem (LMS) of SharePoint. Zo liggen de resultaten vast op interne systemen en zijn deze daardoor altijd op medewerkersniveau inzichtelijk. Dit heeft grote voordelen voor leidinggevenden om de voortgang te monitoren, de registratie in een skillmatrix of wanneer klanten te maken hebben met ISO en/of andere kwaliteitsaudits. Een bijkomend voordeel is dat klanten alleen eenmalige ontwikkelkosten betalen en geen kosten voor gebruik per deelnemer (de zogenaamde licentiekosten).

Samenwerken met een IT afdeling

Klanten hebben vaak te maken met complexe systemen en/of een ingewikkelde infrastructuur. Vandaar dat ik altijd samenwerk met de interne IT afdeling van een klant.


Meel e-learning consultancy ondersteunt bij de uitvoering van e-learning projecten tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces als bij een succesvolle implementatie en uitrol. Heb je een e-learningproject en zoek je hulp bij de opzet of uitvoering? Klik dan hier.

Meel e-learning consultancy