Voor de ontwikkeling van e-learningmodules werk ik met tools als: Articulate 360, Elucidat, Camtasia, Snagit, HP5, Moodle en Testvision. Daarnaast beheers ik HTML en WordPress. Deze tool zijn redelijk ‘standaard’. Het gebruik hiervan is op zich niet zo heel. bijzonder. De manier waarop ik e-learningtrajecten ontwikkel, ervaren klanten wel als bijzonder.

Ik werk volgens de volgende uitgangspunten:

Vanuit leerdoelen

Een e-learningmodule start met een ‘probleemanalyse’. Wanneer de leervraag helder is, is het mijn kracht leerinterventies te bepalen aan de hand van twee vragen;
– Wat zijn leerdoelen op kennis, inzichts- en toepassingsniveau?
– Hoe zijn deze leerdoelen te realiseren met het grootste effect?
Het antwoord op deze twee vragen zal niet altijd de ontwikkeling van een e-learningmodule betekenen. Het kan zijn dat ik een advies uitbreng waarin ik andere oplossingen voorstel Of een bleaned learning traject.

Vanuit didactisch oogpunt

Het ontwikkelen van een animatie, game of video kost veel tijd en geld. Dat doe je dus voor de ‘leuk’. Tijdens het ontwikkelproces maken ik samen met de klant de vertaalslag van de leerdoelen naar de pagina’s van een e-learningmodule. Zo borgen we dat alle elementen in de module een bijdrage hebben die ertoe doet.

Drie vaste elementen

Vanuit theorieën uit train-the-trainer programma’s, Training Within Industry (TWI) en Expliciete Directe Instructie (EDI) ben ik ervan overtuigd dat de inhoud van ieder e-learningmodule moet bestaan uit:
– een duidelijke omschrijvingen van het doel;
– theorie uitleg met een duidelijke vertaalslag naar het eigen werk;
– tussendoor toetsing met feedback en verdieping.

Samenwerken met een SME

Een e-learningmodule gaat om klantspecifieke kennis. Dit zijn geen standaard modules. Ik werk daarom altijd in co-creatie met mijn klant, bij voorkeur met een interne Subject Matter Expertise, ook wel SME genoemd. De SME heeft een focus op de correctie inhoud voor de juiste doelgroepen. Ik kan gespecialiseerd in de didactische kant van de module.

Systeem van de klant of in de cloud

De e-learningmodules draaien via een eigen Learning Management Systeem (LMS) van klanten of in de cloud. Hierdoor is er altijd rechtstreeks een koppeling met eigen interne systemen. Hierdoor liggen resultaten op medewerkersniveau vast. Dit heeft voordelen voor leidinggevenden om de voortgang te monitoren en/of te registreren in een skillmatrix en daarnaast is de de informatie up-to-date voor ISO en/of andere kwaliteitsaudits.

Samen met een interne IT- afdeling

Klanten werken hebben vaak met veel gekoppelde systemen met een ingewikkelde infrastructuur. Vandaar dat ik altijd samenwerk met de interne IT-afdeling van een klant.

Meel e-learning consultancy ondersteunt bij de uitvoering van e-learning projecten tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces als bij een succesvolle implementatie en uitrol. Heb je een e-learningproject en zoek je hulp bij de opzet of uitvoering? Klik dan hier.

Meel e-learning consultancy