Meel e-learning consultancy ondersteunt bij de uitvoering van e-learning projecten tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces als bij een succesvolle implementatie en uitrol.

Voor wie en waarom

Meel e-learning consultancy richt zich zowel op de ontwikkeling van e-learningmodules voor het bedrijfsleven en de industrie als voor het onderwijs en goede doelen. E-learningmodules worden vooral ingezet wanneer veel medewerkers zich in korte tijd nieuwe kennis en/of inzichten moeten toe-eigenen om dit toe te passen in hun werk.

Oplossen

E-learningmodules bieden een oplossing bij de uitrol van nieuwe werkprocessen. Een wetsverandering, een nieuwe methodiek of protocol of veranderende eisen vanuit een hoofdkantoor of leverancier. Het heeft effect op het werkproces van veel medewerkers en het moet zo snel mogelijk (het liefst gisteren) geïmplementeerd zijn.

Toepassen

E-learningmodules ondersteunen de borging van bestaande werkprocessen. Bedrijven die te maken hebben met pieken en dalen in de capaciteitsbehoefte van personeel door seizoensinvloeden, werken vaak met een flexibele schil. Uitzendkrachten of tijdelijk personeel moeten in een relatief korte tijd een gestandaardiseerde manier van werken aangeleerd krijgen om hun werk compliant te kunnen doen.

Veranderen

E-learningmodules ondersteunen in verandertrajecten. Organisaties willen gemotiveerd en bekwaam personeel van aanname tot aan de pensioengerechtigde leeftijd zodat kennis, ervaring en competenties van medewerkers zolang mogelijk behouden blijft. Duurzame inzetbaarheid gaat altijd gepaard met veranderingen. Wie voert immers zijn werk vandaag de dag nog op precies dezelfde wijze uit als 15 jaar geleden…

Blended learning

E-learningmodules zijn vaak onderdeel van blended learning, gecombineerde verander- of leertrajecten, waarbij verschillende leervormen worden ingezet om te komen tot een passende leerinterventie. Voorbeelden van blended toepassingen zijn:
v E-learning in combinatie met vaardigheidstrainingen of on-the-job trainingen.
v E-learning als onderdeel van een curriculum of leerweg.
v E-learning als onderdeel van een train-the-trainer of Training Within Industry traject.

Natuurlijk kan een e-learningmodule ook een losstaande module zijn bijvoorbeeld ter ondersteuning van werkzaamheden die minder frequent worden uitgevoerd.

Heb je een e-learningproject en zoek je hulp bij de opzet of uitvoering? Klik dan hier