Meel e-learning consultancy ondersteunt bij de uitvoering van e-learning trajecten tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces als bij een succesvolle implementatie en uitrol.

Voor wie en waarom

Meel e-learning consultancy richt zich zowel op de ontwikkeling van maatwerk e-learningmodules voor het bedrijfsleven en de industrie als voor het onderwijs en goede doelen. De modules worden vooral ingezet wanneer veel medewerkers zich in korte tijd nieuwe kennis en/of inzichten moeten toe-eigenen om dit toe te passen in hun werk.

Bij de uitrol van nieuwe werkprocessen

E-learningmodules bieden een oplossing bij de uitrol van nieuwe werkprocessen. Een wetsverandering, een nieuwe methodiek of protocol of veranderende eisen vanuit een hoofdkantoor of leverancier. Het heeft effect op het werkproces van veel medewerkers en het moet zo snel mogelijk (het liefst gisteren) geïmplementeerd zijn.

Bij personeelswisselingen

E-learningmodules ondersteunen de borging van bestaande werkprocessen. Bedrijven die te maken hebben met pieken en dalen in de capaciteitsbehoefte van personeel door seizoensinvloeden, werken vaak met een flexibele schil. Uitzendkrachten of tijdelijk personeel moeten in een relatief korte tijd een gestandaardiseerde manier van werken aangeleerd krijgen om hun werk compliant te kunnen doen.

Bij verandertrajecten

E-learningmodules ondersteunen verandertrajecten. Organisaties willen gemotiveerd en bekwaam personeel van aanname tot aan de pensioengerechtigde leeftijd zodat kennis, ervaring en competenties van medewerkers zolang mogelijk behouden blijft. Duurzame inzetbaarheid gaat altijd gepaard met veranderingen. Wie voert immers zijn werk vandaag de dag nog op precies dezelfde wijze uit als 15 jaar geleden…

Blended learning

E-learningmodules zijn vaak onderdeel van verander- of blended leertrajecten, waarbij verschillende leervormen worden ingezet om te komen tot een passende leerinterventie. Voorbeelden van blended trajecten zijn een e-learning aangevuld met virtual classrooms of intervisiesessies, vaardigheidstrainingen of als onderdeel van een train-the-trainer of TWI traject.

Natuurlijk kan een e-learningmodule ook een losstaande module zijn ter ondersteuning van werkzaamheden die minder frequent worden uitgevoerd.

Heb je een e-learningproject en zoek je hulp bij de opzet of uitvoering? Klik dan hier.

Meel e-learning consultancy